Projekty UE

Projekty UE

uencbr

Husar Labs Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. „Lerta – system inteligentnego opomiarowania zużycia oraz bezinwazyjnej analizy poboru energii elektrycznej i gazu w gospodarstwach domowych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Nr projektu: POIR 01.01.01-00-0700/17

Termin realizacji: 1.09.2017r. – 31.10.2018r.

Wartość projektu: 1 447 498,85 zł

Wartość dofinansowania: 1 071 196,78 zł

Jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Zrzut ekranu 2018-06-15 o 16.33.53

Husar Labs Sp. z o.o. uczestniczy w Programie Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland realizowanym we współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami dla Startupów w branży energetycznej, surowcowej, ochrony zdrowia oraz finansowej, którego to organizator, tj. Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej jest beneficjentem grantu w ramach pilotażu Scale UP, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania: 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB („Projekt”).

Nr projektu (umowy Husar Labs Sp. z o.o.): UDA – POIR.04.02.01 – 0001/16 – 00/02/10

Wartość projektu: 229 755,00 zł

Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł

Jednostka pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości